Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu www.shapercut.com („Serwis”, „Właściciel Serwisu”) jest firma:

Kobe Nutrition Sp. z.o.o
ul. Przemysłowa 14
35-105 Rzeszów
KRS: 0000673271
REGON: 367028907
NIP: 1132938258

 

 1. Właściciel Serwisu jest także podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień. Firma Kobe Nutrition z o.o. jest odpowiedzialna za wszystkie czynności i procesy związane z obsługą zamówienia, wysyłką produktów, a także obsługą klienta (w tym z obsługą reklamacji, zwrotów produktów, zwrotów środków wpłaconych przez klientów oraz wszelkich postępowań prowadzonych z tytułu niezgodności towaru z umową).

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Serwisie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Właściciela Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.

 

 1. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług.

 

 1. Właściciel stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Właściciela na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm “cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Właściciel wskazuje, że wyłączenie “cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

 1. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Konsumentów treści o charakterze bezprawnym.

 

II. Zamówienia, ceny oraz dostawa towaru

 1. Informacje zawarte Serwisie nie stanowią oferty Właściciela Serwisu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Konsumentów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 1. Wszelkie ceny podawane w obrębie serwisu shapercut.com wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

 1. Cena podana przy konkretnym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Kupujący ma pewność, że nie zostanie ona zmieniona i będzie obowiązywać w momencie uiszczania opłaty za zamówienie.

 

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie również prawo do zmian cen produktów, m.in. wprowadzając, przeprowadzając i odwołując akcje promocyjne dotyczące konkretnych produktów będących w ofercie.

 

 1. Zamówienie w serwisie shapercut.com może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba zdrowa i nie posiadająca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, w przypadku braku pewności co do swojego stanu zdrowia oraz problemów z tarczycą należy skontaktować się z lekarzem. Osoby, które są na granicy prawidłowej wagi ciała według wskaźnika BMI, a redukcja wagi ciała spowodować może niedowagę i zaburzenie prawidłowego wskaźnika BMI, nie mogą korzystać z produktu. W szczególności osobą zamawiającą nie może być osoba:
  • będąca w ciąży;
  • karmiąca piersią;
  • chorująca na cukrzycę (niezależnie od jej typu);
  • chorująca na choroby serca;
  • chorująca na nadciśnienie;
  • cierpiąca na alergię względem któregokolwiek ze składników preparatu Shaper Cut;
  • odbywająca rehabilitację;
 2. Zamówienie złożyć można za pomocą podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC z zainstalowaną przeglądarką internetową lub urządzenia mobilnego z systemem obsługi stron WWW.

 

 1. Do poprawnej realizacji zamówienia Właściciel Serwisu potrzebuje prawidłowych danych adresowych zamawiającego oraz jego adresu e-mail kontaktowego oraz numeru telefonu. Kupujący składający zamówienie wyrażają zgodę na podjęcie przez Właściciela serwisu wszelkich czynności mających na celu realizację zamówienia (zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu).

 

 1. W trakcie składania zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do każdorazowego zweryfikowania złożonego zamówienia. Realizacja zamówienia może zostać wstrzymana lub całkowicie anulowana w przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia.

 

 1. Formy płatności akceptowane przez Właściciela Serwisu:
  • karta kredytowa;
  • przelew przy pomocy systemu Przelewy24;
  • płatności uproszczone za pośrednictwem systemu Przelewy24;
  • pobranie (płatność kurierowi).
 2. Bez względu na formę płatności za złożone zamówienie (płatność przelewem, kartą kredytową, przelew za pomocą Przelewy24 czy za pobraniem) wszystkie przesyłki na terenie Polski wysyłane są przy wykorzystaniu renomowanej firmy kurierskiej nieodpłatnie.

 

 1. Zamówione towary są dostarczane do Konsumenta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

 1. Firma kurierska jest zobowiązana do dostarczenia towaru bez wad.

 

 1. Konsument powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy kurierskiej.

 

 1. Kwota ostateczna, jaką płaci klient, jest kwotą brutto, nie dolicza się do niej żadnych dodatkowych opłat. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Firmy Kobe Nutrition Sp. z o.o.
 2. Wysyłka zamówionych towarów (z wyłączaniem zamówienia z płatnością za pobraniem – przy odbiorze przesyłki) następuje maksymalnie do 48h od momentu zaksięgowania wpłaty.

 

 1. Czas dostarczenia zamówienia na terenie Polski wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu nadania przesyłki.

 

 1. Czas dostarczenia zamówienia na terenie pozostałych państw Unii Europejskiej wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.

 

 1. W pojedynczych przypadkach Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość do późniejszej wysyłki zamówionego produktu. W przypadku wystąpienia chwilowego braku danego produktu zostanie on dostarczony niezwłocznie po przesłaniu przez producenta kolejnej partii towaru. O fakcie braku produktu oraz o planowanej wysyłce produktu Kupujący zostanie poinformowany drogą emailową. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, a także zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

 

 1. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym i nieotwartym opakowaniu. W przypadku otrzymania niepełnego zamówienia klient proszony jest o złożenie reklamacji.

 

 1. Za towar uznaje się kompletny i nierozłączny zestaw: indywidualnie przygotowany plan dietyczny i suplement diety Shaper Cut.

 

 1. Towar dostarczany jest do następujących Państw:
  Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

 

 

III. Płatności uproszczone za pośrednictwem Przelewy24

 1. Płatności uproszczone są obsługiwane przez PayPro S.A. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347935

 

 1. Klient może dokonywać płatności za towar dostarczany przez Właściciela za pośrednictwem kart płatniczych przy wykorzystaniu platformy PayProA. (dalej: “Operator Płatności”) w formie uproszczonej, tj. bez każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej.

 

 1. Proces płatności odbywa się w dwóch krokach – najpierw należy wprowadzić dane karty, a następnie dochodzi do obciążenia karty.

 

 1. Dane karty są zwracane z Przelewy24 w postaci tokena wraz maskowanym numerem karty oraz datą ważności – sklep nie otrzymuje i nie przetwarza wówczas pełnego numeru karty.

 

 1. Dane kartowe przetwarzane są w tej sytuacji jedynie przez Operatora Płatności.

 

IV. Reklamacje

 1. Reklamacji podlegają produkty:
 • posiadające wady fizyczne;
 • niezgodne z zamówieniem;
 • uszkodzone podczas dostawy.

 

 1. Konsument ma obowiązek zweryfikować zamówiony produkt i zawartość przesyłki w obecności kuriera firmy przewozowej. W przypadku wystąpienia uszkodzenia produktu podczas dostawy Konsument ma obowiązek sporządzić protokół szkody.

 

 1. Warunkiem udzielenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odebrania przesyłki od kuriera. Konsument powinien to zrobić, wypełniając formularz reklamacji, określając w nim zakres reklamacji oraz wskazując przedmiot podlegający reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem i opisem powodu reklamacji.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Właściciela strony wg daty ich wpłynięcia.

 

 1. W przypadku braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Właściciel strony zastrzega sobie prawo do kontaktu z Konsumentem, wykorzystując dane podane przy składaniu zamówienia, celem uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Konsumenta. Kontakt z Konsumentem nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia formularza reklamacji do Właściciela strony.

 

 1. W przypadku nadużyć zwrotu Właściciel strony ma prawo odmówić zwrotu. Za nadużycia prawa do reklamacji Właściciel strony uznaje kilkukrotny zakup i żądanie zwrotu, kilkukrotne zwroty, bezpodstawne i nieuzasadnione żądanie zwrotu, żądanie zwrotu bez posiadania oryginalnego produktu.

 

 1. Właściciel strony w sposób skuteczny poinformuje Konsumenta o rozpatrzeniu, bądź nie rozpatrzeniu danej reklamacji.

 

 1. Reklamacja rozpatrzona będzie przez Właściciela strony nie później niż 14 od dnia przesłania poprawnie wypełnionego formularza reklamacji.

 

 1. Zgodnie z z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu wysyłki zwrotnej na przedstawiony w niniejszym regulaminie adres.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Właścicielowi Serwisu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

 

 1. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

 1. Środki pieniężne z tytułu reklamacji lub odstąpienia zostaną przekazane w takiej samej formie w jakiej odbyła się płatność za zamówienie w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji w sposób pozytywny, ale jedynie w przypadku przesłania przez Konsumenta reklamowanego produktu na adres:

Kobe Nutrition Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 1/4
03-433 Warszawa

 

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Konsumentów przekazanych Właścicielowi Serwisu dobrowolnie w ramach składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Właściciela Serwisu usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Właściciel Serwisu.

 

 1. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe Konsumentów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Właściciela Serwisu usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Konsument przekazuje swoje dane osobowe Właścicielowi Serwisu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakupu uniemożliwia oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

 1. Każdy kto przekaże Właścicielowi Serwisu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 

 1. Właściciel Serwisu zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Właściciel może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Konsument nie uregulował wszystkich należności wobec Operatora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Konsumenta na drodze prawnej.

 

 1. Właściciel Serwisu chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 

 1. W przypadku, gdy Konsument wybierze płatność poprzez serwis Przelewy24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Właściciel ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 

 1. Indywidualny plan dietetyczny jest udostępniony Konsumentowi w postaci pliku cyfrowego – e – booka. Konsument może go przechowywać lub wprowadzać do pamięci komputera, bądź innego urządzenia wyłącznie w celu zapoznania się z jego treścią.

 

 1. Prawa autorskie do treści e-booka są niezbywalne i pozostają przy Właścicielu Serwisu.

 

 1. Prawa autorskie do treści e-booka nie są w jakimkolwiek momencie zbywane na rzecz Kupującego.

 

 1. Kupujący nie ma prawa do kopiowania i wykorzystywania e-booka w sposób, który jest niedozwolony. Wszelkie próby zmieniania struktury pliku, jego rozszerzenia, nazwy, bądź modyfikowania, w tym prób usuwania zabezpieczeń są zabronione.

 

 1. Właściciel serwisu nie zezwala na jakąkolwiek dystrybucję e-booka, udostępnianie lub publiczne odtwarzanie.

 

 1. Konsument jest zobowiązany, aby osoby trzecie nie miały dostępu bądź sposobności do skopiowania bądź dystrybuowania czy publicznego odtwarzania bez zgody Właściciela serwisu.

 

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 7 niniejszego paragrafu Właściciel serwisu ma prawo kierować roszczenia w stosunku do znanego mu Konsumenta, będącego nabywcą indywidualnego e-booka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza.

 

 1. Wszelkie e-booki oraz materiały cyfrowe w formie tekstowej jak i graficznej udostępniane w obrębie domeny trizer.pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

 1. Serwis shapercut.com nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą bądź dietetykiem.

 

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu. Klienci posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

 1. Aby wypisać się z newslettera wystarczy wysłać maila o treści “wypis z newslettera” na adres [email protected]

 

 1. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.

Free Delivery

Worldwide delivery, 100% free of charge.
Your package will be dispatched the same day you placed your order.

Safe & Secure Packaging

We pay special attention to packing every order.
That way you can be 100% sure that it will be delivered in one piece.

Confidentiality

We're keeping all your data to ourselves 100%.
No disclosure, no data selling or any other monkey business of this sort.

Privacy

We understand your right to privacy.
Each ordered product comes in discrete packaging, free of any distinctive labels.